2008. július 3., csütörtök

Ó-izraeli vallások, kereszténység, zsidóság és a Biblia


Nemrégiben hallottam egy magát tudományosnak valló előadást, ami azzal vádolta a keresztényeket, hogy meghamisítják a Bibliát, mivel annak ószövetségi kánonját egyedül az Újszövetségen keresztül vizsgálják, bezzeg a zsidóság egyedül a hamisítatlan Ószövetséget ismeri, és állítólag ez a szekuláris Biblia-kutatás alapja! Ez azonban úgy, ahogy van, sületlenség!

Az csak egy közkeletű tévedés, hogy a kereszténység a zsidóságból alakult ki (ez a félreértés abból adódik, hogy a "zsidó" szót túl általánosan használjuk, jelenthet népet és vallást is, márpedig Biblia-kutatás esetén szerencsésebb kizárólag vallást érteni alatta), vallási szempontból ez egy félreértés: a két vallás között nem apa-fiú kapcsolat van, hanem édestestvéri, még ha ez a testvérkapcsolat időnként Káin és Ábel viszonyára emlékeztet is. Az van ugyanis, hogy volt egy csoportnyi olyan vallási hagyomány, hogy ó-izraeli vallások. Ezek között a legfontosabbak voltak a templomi kultuszok (Jeruzsálem, Garazim -- a szamaritánusok szent hegye --, Leontopolisz, a leviták, az ároniták, a szaduceusok), illetve a különféle népi vallások (a fogság előtti Izrael -- és Júda -- prófétai hagyományai, a nazíreusok tabuelőírásai, az Asera-hit szent fái, a láthatatlan égi lények trónjául szolgáló béma-székek, vagy az oroszlán formájú Arielek, az istenek "házaként" szolgáló betilek -- tulajdonképpen egyfajta totemek, kocka alakú, emberarcú kövek és más hasonlók --, a kis matrioska-baba szerű házi bálványokba, a teráfokba vetett hit -- ez persze lehet, hogy csak egy félreértés --, a meg nem nevezett természeti isteneknek és helyszellemeknek hódoló Baál-kultusz, a gyermekáldozatokat követelő Moloch, a farizeus katonai kolóniákon tisztelt tengeri isten, a halfarkú Dagon imádata, a Nílus déli sziget-városában, az Egyiptom núbiai határát őrző Philae területén létrejött kultusz, a különféle mágikus rítusok: a Lilith elleni ráolvasások, a gyógyító jelekkel teli varázscsészék, a talizmánkészítés -- pl. a fiúgyermekek levágott fitymájából --, a Séma ismételgetéséhez kapcsolt hiedelmek, stb.), stb. Aztán Krisztus születése körül megjelentek további, elsősorban lelkiségi jellegű, illetve intellektuális mozgalmak: a farizeusok, a qumráni közösség (valószínűleg esszénusok), a szabadságharcos zélóták, Philón hellenista követői, az Alexandria külvárosában élő therapeuták, a szinte szerzetesként élő, de városlakó korai hászidok, stb.

De, ezek egyike sem azonos a későbbi rabbinikus zsidósággal!!!

A rabbinikus vallás a Jamniai zsinattal (itt állították össze a TaNAK kánonját, hogy azelőtt hogy nézett ki a Biblia, az még ma is kutatás tárgya) és Tiberiással kezdődött, az ottani világhírű jesivával, a tannaiták nemzedékével (hisz a zugot 5 nemzedékének hagyománya ebben a letisztult formában megkérdőjelezhető, merthogy még Szent Pál is Gamáliéltől, Hilél unokájától, a harmadik Nászitól tanult), aztán a különféle Talmudokban folytatódott, részben a kereszténységre (és a gnoszticizmusra, a zoroasztriánus vallásokra, később az iszlámra, a felvilágosodásra, stb.) való reflexióval! Ha alaposabban megnézzük, a mai zsidóság az vallási szempontból kvázi egyidős a kereszténységgel, és mindkét vallás közös őse az ó-izraeli vallásokban keresendő. Ahogy tehát a keresztények az Újszövetségen keresztül értelmezik az Ószövetséget, ugyanúgy a zsidóság is a Talmudon keresztül értelmezi a TaNAK-ot, holott nem biztos, hogy amit a Talmudban olvasunk, az az eredeti Biblia-írók/szerkesztők elképzeléseinek felel meg (bár a kutatáshoz ez is hasznos kiindulási alap).

Magyarul: tudományos szempontból nincs olyan, hogy a Biblia autentikus zsidó értelmezése, mint a szekuláris Biblia-tudomány alapja, merthogy a mai zsidók általában genetikailag örökösei az ókori izrael lakosságának, de nem élnek azonos szellemi környezetben, mint azok, tehát amit egy szekuláris Biblia-tudós tanít (pl. mikor elemzik, hogy Mózes tömeggyilkos jelenetei esetleg politikai hamisítás eredményeként kerültek bele az eredeti Tórába, méghozzá hettita jogi szövegek mintájára, vagy mondjuk, hogy a zsidó húsvét, a Pészach az korábbi kánaáni tavaszi pásztor-rítusok továbbéléséből alakult ki), az nem azonos egyik vallás eredeti értelmezésével sem (bár tény: a modern, szekuláris Biblia-kritika módosított bizonyos dogmatikai/exegetikai felfogásokon is)!!!!

Nincsenek megjegyzések: