2009. október 11., vasárnap

A felhasznált művek (előfordulhat, hogy elfelejtettem megemlíteni pár cikket, vagy könyvet):

A felhasznált művek (előfordulhat, hogy elfelejtettem megemlíteni pár cikket, vagy könyvet):


Szépirodalom:

1., Morisz Szimasko: A Nagy Mágus (Mazdak) — Európa Könyvkiadó, Budapest, 1977 (a jegyzeteket írta: Szalmási Pál, Jeremiás Éva)

2., Firdauszi: Sáh-náme, a Királyok könyve Kisfaludy-Társaság, Budapest (fordította Radó Antal)

3., Jorge Louis Borghes novellái

Újságcikk:

Egy érdekes cikk még 1957-ből D. S. Rice: From Sin to Saladin: http://www.caeno.org/_Eponym/pdf/Rice_Adad%20guppi%20discovered.pdf

Szír templomépítészet:
http://nasrani.net/2008/01/26/the-syrian-christian-church-an-architectural-overview/

Lexikonok:

August Pauly, Georg Wissowa, Wilhelm Kroll, Kurt Witte, Karl Mittelhaus, Konrat Ziegler, eds. Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft: neue Bearbeitung, Stuttgart: J. B. Metzler, 1894–1980.

Hubert Cancik, Helmuth Schneider, eds., Der neue Pauly. Enzyklopädie der Antike. Das klassische Altertum und seine Rezeptionsgeschichte, Stuttgart: J.B. Metzler, 2003, 11611 pages

Ehsan Yarshater, Ahmad Ashraf, eds. Encyclopædia Iranica Center for Iranian Studies, Columbia University http://www.iranica.com/newsite/

David Noel Freedman, Hans Dieter Betz (Greco-Roman Religion); James H. Charlesworth (Apocrypha and Pseudepigrapha); Frank Moore Cross (Old Testament); William G. Dever (Archaeology); A. Kirk Grayson (Mesopotamia and Assyriology); Peter Machinist (Bible and Ancient Near East); Abraham J. Malherbe (New Testament); Birger A. Pearson (Early Christianity); Jack M. Sasson (Bible and Ancient Near East); and William R. Schoedel (Early Christian Literature) ed. Anchor Bible Dictionary Yale University CD-ROM

Charles G. Herbermann (Professor of Latin and Librarian of the College of the City of New York), Edward A. Pace (Professor of Philosophy in the Georgetown Catholic University), Condé B. Pallen, Editor, Rt. Rev. Thomas J. Shahan, (Professor of Church History in the Georgetown Catholic University), and John J. Wynne, S.J. (Editor of The Messenger), Catholic Encyclopedia: Copyright © Encyclopedia Press. 1913; Robert Appleton Company New York, NY. Volume 1: 1907; Volume 2: 1907; Volume 3: 1908; Volume 4: 1908; Volume 5: 1909; Volume 6: 1909; Volume 7: 1910; Volume 8: 1910; Volume 9: 1910; Volume 10: 1911; Volume 11: - 1911; Volume 12: - 1911; Volume 13: - 1912; Volume 14: 1912; Volume 15: 1912
Catholic Online Catholic Encyclopedia Digital version Compiled and Copyright © Catholic Online
http://www.newadvent.org/cathen/

Vanyó László: „Szír keresztény irodalom” szócikk in: Magyar Katolikus Lexikon http://lexikon.katolikus.hu/

CYRUS ADLER, Ph.D. (Departments of Post-Biblical Antiquities and the Jews of America.) President of the American Jewish Historical Society; Assistant Secretary, Smithsonian Institution, Washington, D. C. ;WILHELM BACHER, Ph.D. (Departments of the Talmud and Rabbinical Literature.) Professor in the Jewish Theological Seminary, Budapest, Hungary.; GOTTHARD DEUTSCH, Ph.D. (Department of History from 1492 to 1906.) Professor of Jewish History, Hebrew Union College, Cincinnati, Ohio; Editor of "Deborah."; RICHARD GOTTHEIL, Ph.D. (Departments of History from Ezra to 1492 and History of Post-Talmudic Literature.) Professor of Semitic Languages, Columbia University, New York; Chief of the Oriental Department, New York Public Library.; EMIL G. HIRSCH, Ph.D., LL.D. (Department of the Bible.) Rabbi of Chicago Sinai Congregation, Chicago, Ill.; Professor of Rabbinical Literature and Philosophy, University of Chicago; Editor of "The Reform Advocate." ; JOSEPH JACOBS, B.A. (Departments of the Jews of England and Anthropology; Revising Editor.) Formerly President of the Jewish Historical Society of England; Author of "Jews of Angevin England," etc.; KAUFMANN KOHLER, Ph.D. (Departments of Theology and Philosophy.) President of Hebrew Union College, Cincinnati, Ohio; Rabbi Emeritus of Temple Beth-El, New York.; HERMAN ROSENTHAL. (Department of the Jews of Russia and Poland.) Chief of the Slavonic Department, New York Public Library.; ISIDORE SINGER, Ph.D. Managing Editor. (Department of Modern Biography from 1750 to 1906.); CRAWFORD HOWELL TOY, D.D., LL.D. (Departments of Hebrew Philology and Hellenistic Literature.) Professor of Hebrew in Harvard University, Cambridge, Mass.; Author of "The Religion of Israel," etc.; I. K. FUNK, D.D., LL.D. (Chairman of the Board.) Editor-in-Chief of the Standard Dictionary of the English Language, etc.; FRANK H. VIZETELLY, F.S.A. (Secretary of the Board.) Associate Editor of the Standard Dictionary; Author of "The Preparation of Manuscripts for the Printer," etc.; WILLIAM POPPER, M.A., Ph.D. (Associate Revising Editor; Chief of the Bureau of Translation.) Instructor in Semitic Languages, University of California, Berkeley, Cal.; Author of "The Censorship of Hebrew Books." Copyright 2002 JewishEncyclopedia.com.:
Jewish Encyclopedia 1901-1906
www.jewishencyclopedia.com

Hugh Chisholm ed. Encyclopaedia Britannica. Eleventh Edition (Cambridge University Press 1910–1911) - Project Gutenberg Encyclopedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Encyclop%C3%A6dia_Britannica_Eleventh_Edition

Pallas Nagy Lexikona: „Szír nyelv és irodalom” szócikk
http://www.mek.iif.hu/porta/szint/egyeb/lexikon/pallas/html/

Vásáry István, Hamar Imre, Ivanics Mária (szerk.): Keleti Történeti Kronológia (ELTE oktatási segédanyag, Bölcsész Konzorcium, Antiqua et Orientale, 2004)
https://christal.elte.hu/curriculum2/Okor-kelet/Keleti.torteneti.kronologia/index.asp_id=38

Simon Róbert: Iszlám Kulturális Lexikon, Corvina Kiadó, Budapest, 2009

Szótárak, nyelvkönyvek:

A világ nyelvei, Fodor István főszerk., Akadémiai Kiadó, Budapest, 2000.

Zólyomi Gábor, Déri Balázs (szerk.) Ókori és keleti nyelvek és írások (ELTE oktatási segédanyag, Bölcsész Konzorcium, Antiqua et Orientale, 2004)
https://christal.elte.hu/curriculum2/Okor-kelet/Okori.es.keleti.nyelvek.es.irasok/index.asp_id=136.html

Kaukázusi albán palimpszeszt, fordítása, illetve a hozzá fűzött szótár és nyelvkönyv (Dr. Zaza Alexidze, Institute of Manuscripts in Tbilisi, Georgia: zaza_alexidze@hotmail.com)
http://www.azer.com/aiweb/categories/magazine/ai113_folder/113_articles/113_zaza_quick_facts.html

Akkád szótár (szerk. Olivier Lauffenburger):
http://www.premiumwanadoo.com/cuneiform.languages/dictionary/index_en.php

Források:

Apokrif iratok: Apokrif levelek — Telosz Kiadó, Budapest, 1999

Apokrif iratok: Az apostolok csodálatos cselekedetei — Telosz Kiadó, Budapest, 1996

A törzsek származásáról, avagy a Kincsesbarlang — Helikon Kiadó, Prométheusz Könyvek 8, Gyula, 1985 (Hahn-Puskás-Ormos-Fröhlich)

Az egyiptomi szerzetesek története = Historia monachorum in Aegypto / Tyrannius Rufinus; ford., a bevezetőt és a jegyzeteket írta Pataki Elvira. – Piliscsaba : PPKE BTK, 2004

Biblia

Bardajszan művének jelenleg készül fordítása Pesthy Mónika és Simon Róbert gondozásában. Egy angol fordítás hozzáférhető az internetről: http://www.newadvent.org/fathers/0862.htm Az idézet viszont nem ebből, hanem Drijvers angol fordítása alapján készült, általam.

Mózes Bar Képha: Paradicsomkommentár — Magyar Könyvklub, Budapest, 2001 (Kövér András, Lukács Ilona, Pesthy Monika),

Chorenei Mózes: Nagy-Örményország története (fordította: Szongott Kristóf) Szamosújvár, Auróra, 1892

Ugyanez angol lábjegyzetekkel: R. W. Thomson: Moses Khorenats’i History of the Armenians; Cambridge-Massachusetts, 1978,

Cassius Dio:
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Cassius_Dio/home.html

Csodatévő Takla Hájmánót. Válogatás - Helikon Kiadó, Prométheusz Könyvek 13, Gyula, 1986 (Ormos);

Pseudo-Dionysius of Tel-Mahre: Chronicle, Part III. Tr. by Witold Witakowski. Liverpool, 1997 (Liverpool University Press - Translated Texts for Historians)

Euszebiosz egyháztörténete - Ókeresztény írók 4. (szerk. Vanyó László) SZIT, Budapest, 1983.;

St. Ephraim of Syria, Translated by A. S. Duncan Jones, 1904 in: http://homepages.which.net/~gk.sherman/baaaa.htm

„Fénylő ölednek édes örömében…”. A sumer irodalom kistükre, ant., összeáll., ford., bev., jegyz., Komoróczy Géza: 1970;

Florus: Róma háborúi — fordította, az utószót és a jegyzeteket írta: Havas László
A fordítás alapjául szolgáló kiadás: L. Annaei FLORI EPITOMAE DE TITO LIVIO BELLORUM OMNIUM ANNORUM DCC LIBRI II. ED. O. ROSSBACH (LEIPZIG 1896) ISSN 0324-6469 ISBN 963 07 1881 2, Európa Könyvkiadó, 1979 (http://www.romaikor.hu/index.php?p=florus_roma_haborui#jump )

Bibliotheca Caucasica sorozat 3. kötete: Hajk és Bél harca — A régi örmény irodalom kincsestára I. Ókor - Középkor; válogatta, szerkesztette, a történeti és irodalmi bevezetőket írta: Dr. Schütz Ödön; Életünk Könyvek, Szombathely, 1995;

Historia Augusta: Válogatás (Szerkesztő: Ferenczy Endre; Fordító: Terényi István) Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1968

Josephus Flavius: A zsidók története (XI-XX. könyv) (Gondolat Könyvkiadó–Talentum Kft., 1944.)

Szamoszatai Lucianosz: De Dea Syria (angolból én fordítottam)
http://www.sacred-texts.com/cla/luc/tsg/index.htm

Marcus Iunianus Iustinus: A világkrónika - Helikon Kiadó, 1992

Bánfalvi András: Mennydörgés - A Nag Hammadi gnosztikus evangéliumok, Farkas Lőrinc Imre Kiadó, 2002;
http://www.gnosis.org/naghamm/nhl.html

Ókori keleti történeti chrestomathia. Szerk.: Harmatta János. Budapest, Osiris, 2003.;

Plutarkhosz: Párhuzamos életrajzok (fordította: Máthé Elek) http://mek.oszk.hu/03800/03892/html/index.htm

Porphűriosz: Tartózkodás a húsételektől: http://thriceholy.net/Texts/Porphyry2.html

Sima Qian: A hunok legkorábbi története - A Shi Ji 110. kötete (kínaiból magyarra fordította: Du Yaxiong és Horváth Izabella) Magyar Ház, Budapest, 1997;

Szokratész egyháztörténete Szent István Társulat, Budapest, 1984, (Fordította Baán István)

Sztrabón: Geographika Gondolat Kiadó, Budapest, 1977 (Földy József ford.)

Tacitus: Évkönyvek
http://old.perseus.tufts.edu/cgi-bin/ptext?lookup=Tac.+Ann.+12.10Mártírakták (ezeket végül nem használtam, csak összevetésképp, a kísérő kommentárok miatt):

Braun, Oskar (Hrsg.): Ausgewählte Akten persischer Märtyrer. Mit einem Anhang: Ostsyrisches Mönchsleben. (Bibliothek der Kirchenväter, 1. Reihe, Bd. 22). München 1915
http://www.unifr.ch/bkv/buch137.htm

Walker, Joel Thomas: The legend of Mar Qardagh: narrative and Christian heroism in late antique Iraq University of California Press, 2006

Epigráfia:

Drijvers, H. J. W. Old Syriac (Edessean) Inscriptions. Leiden: E. J. Brill, 1972.;

A. Г. Aбpaмян: Дешифровка надлисей кавкаэских агван, Ерван, 1964; köszönet Szalmási Pálnak a kölcsönadott kötetért

Jog:

Szemelvények az ókori kelet jogforrásaiból (Válogatás az ókori Irán, India és Kína jogemlékeiből) — Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Piliscsaba, 2003 (Jany János, Salát Gergely, Dezső Csaba)

Jany János: Ókori jogi kultúrák
http://www.btk.ppke.hu/db/02/20/m00001220.pdf

Atlaszok, természetrajz:

Roaf, Michael. A mezopotámiai világ atlasza. Helikon – Magyar Könyvklub 1998.

John Rogerson, A bibliai világ atlasza (Budapest: Helikon Kiadó, “1994”);

John Baines & Jaromír Málek, Az ókori Egyiptom atlasza (Budapest: Helikon Kiadó, 2000);

Tim Cornell & John Matthews, A római világ atlasza (Budapest: Helikon, 1999);

Brentjes, Burchard/ [a kislexikont Stohl Gábor írta].: Vadállatból háziállat - Budapest: Gondolat, 1976.

Csőre Pál: A solymászat története, TerraPrint, 1996

Ibrahim Atalay: Mountain Ecosystems of Turkey http://www.kfunigraz.ac.at/geowww/hmrsc/pdfs/hmrsc7/atalay29-38.pdf

Der Spiegel 2006. március 6. és június 3.: A kölni Max Planck Terménykutatási Intézet kutatásai szerint ma 68 olyan gabonafélét ismerünk, ami egy a Karaca-hegy lejtőin őshonos vadnövénytől származik.

Kronológia:

Hahn István: Naptári rendszerek és időszámítás, Budapest, 1983.
(letölthető innen: http://mek.niif.hu/04700/04744/html/index.htm)

Web-lapok (interaktív térképek, régészeti anyag, fotók, szöveggyűjtemények stb.):

http://www.parthia.com/
http://www.edessa.com/
http://www.heritageinstitute.com/zoroastrianism/; http://www.dmoz.org/Society/Religion_and_Spirituality/Zoroastrianism/;
http://www.gnosis.org/library.html
http://www.tertullian.org/
http://www.voskrese.info/spl/index.html
http://www.ocf.org/OrthodoxPage/
http://www.armenia.com/
www.encyclopedia.com
www.mandaeanworld.com
www.elvis.rowan.edu/-kilroy/JEK/06/10.html
http://rbedrosian.com/historyw.html
http://www.cavemanart.com/osroene/osroene.htm

Tankönyvek:

Kákosy László: Az ókori Egyiptom története és kultúrája (a Ré fiai átdolgozott kiadása) Osiris, Budapest, 2002

Henry Chadwick: A korai egyház — Osiris Kiadó, Budapest, 2003

Ferenczy Endre – Maróti Egon – Hahn István: Az ókori Róma. (Egyetemi Tankönyv). Budapest, Tankönyvkiadó, 1992.;

Havas László – Hegyi W. György – Szabó Edit: Római történelem. Szerk. Németh György. Budapest, Osiris Kiadó, 2007.;

Hegyi Dolores – Kertész István – Németh György – Sarkady János: Görög történelem a kezdetektől Kr. e. 30-ig. Budapest, Osiris, 2005

Zene:

A szír liturgikus zene felidézéséhez lásd: Marie Keyrouz nővér olyan keleti liturgikus zenéket énekel, aminek dallamvilága változatlan egészen az őskeresztény időktől. (Köszönet Szilasi Alexnak.)
http://www.keyrouz.com/

McKinnon, James W.: 'Christian Church, music of the early', Grove Music Online ed. L. Macy (Accessed 11 July 2006), Grove Music - Access by subscription only

Website containing transcribed text and translation of the Oxyrhynchus hymn, and a recording.

Oxyrhynchus 1786 at Oxyrhynchus Online, with low- & high- resolution images of the papyrus itself.


Theológia:
Dolhai Lajos: Az ókeresztény egyház liturgiája — A liturgia fejlődése az egyházatyák írásainak tükrében. JEL Könyvkiadó, 2001
Tim Hegedűs: Necessity and Free Will in the Tought of Bardaisan of Edessa. Laval théologique et philosophique, vol. 59, n° 2, 2003, p. 333-344. http://www.erudit.org/revue/ltp/2003/v59/n2/007425ar.pdf

Vigh Adrienn: Néhány vonás Szír Szent Efrém egyházértelmezéséből Teológiai doktorátusi értekezés,1997

Görög filozófia:

Bertrand Russell: A nyugati filozófia története Göncöl Kiadó, 2004;

Ch. Stead: Filozófia a keresztény ókorban (Historia philosophiae), Osiris kiadó, Budapest: 2002.;

Long A. A.: Hellenisztikus filozófia Osiris, 1998; stb.

Maróth Miklós: A görög filozófia története. – Piliscsaba : PPKE BTK, 2002.

R. T. Wallis, Az újplatonizmus (ford. Buzási G.), Budapest: Osiris, 2002

Szakirodalom:

Apor Éva: Irán, birodalmak – hagyományok, Kőrösi Csoma Társaság, Budapest, 1985.;
Babelon, E. Numismatique d' Edesse en Mesopotamie, Melange numismatiques, 2eme serie. Paris, 1893.
Ball, Warwick: Rome and the East, Routledge; New Edition edition (January 16, 2001)
Bauer, Walter. Orthodoxy and Heresy in Earliest Christianity. Philadelphia: Fortress Press, 1971.
Baum, Wilhelm – Winkler, Dietmar W.: The Church of the East: a concise history Routledge-Taylor and Francis group, 2003
http://www.ewidgetsonline.com/dxreader/Reader.aspx?token=HGrc9aQYvNasgU44RmuhbA%3d%3d&rand=907407386&buyNowLink=
Bellinger, A. R. The Excavations at Dura-Europos, Final Report vol. VI, The Coins. New Haven: Yale University Press, 1949.
Bermant, Chaim- Weitzman, Michael: Egy ismeretlen ókori civilizáció, Ebla, Gondolat, Budapest, 1986
Bibaniuk, Petro B.T.: The Roots of Christian Hesychasm in Indian Religions Ukrainian Free University: Studies in Eastern Christianity Volume 5 Munich-Toronto 1998 3/13
Boll, Franz - Bezold, Carl: Csillaghit és csillagfejtés Helikon Kiadó, 1987
Brock, Sebastian: "Eusebius and Syriac Christianity" in Harold W. Attridge and Gohei Hata eds. Eusebius, Christianity and Judaism Leiden: E. J. Brill, 1992.
Brock, Sebastian: Greek into Syriac and Syriac into Greek in: Syriac Perspectives on Late Antiquity, 1984
Brown, Peter: Az európai kereszténység kialakulása 200-1000 — Európa születése sorozat, Atlantisz könyvkiadó, Budapest, 1999
Burkitt, F. Crawford. Early Christianity outside the Roman Empire: Two lectures Delivered at Trinity College, Dublin. Cambridge: University Press, 1899.
Boyce, Mary (1975), The History of Zoroastrianism, 1, Leiden: Brill,;

Boyce, Mary (1982), The History of Zoroastrianism, 2, Leiden: Brill;

Boyce, Mary (1979), Zoroastrians: Their Religious Beliefs and Practices, London: Routledge;

Boyce, Mary (1984), Textual sources for the study of Zoroastrianism, Manchester: Manchester UP;

Boyce, Mary (1987), Zoroastrianism: A Shadowy but Powerful Presence in the Judaeo-Christian World, London: William's Trust

Czeglédy Károly: Nomád népek vándorlása. Napkelettől Napnyugatig - Kőrösi Csoma Kiskönyvtár Akadémiai Kiadó, Budapest, 1969;

Clark, Peter (1998), Zoroastrianism. An Introduction to an Ancient Faith, Brighton: Sussex Academic Press;
Charlesworth, James, ed. The Old Testament Pseudepigrapha, vols. 1&2. New York: Doubleday, 1985.
Conomos, Dimitri E.: A korakeresztény és bizánci éneklés története és gyakorlata in: Katekhón 2006/III/1
Cook, S. A., Adcock, F. E., Charlesworth, M. P. Cambridge Ancient History, vol. XI. Cambridge: University Press, 1969.
Dadoyan, Seta B.: The Armenian Intermezzo in Bilad as-Sham Between the Fourt/Tenth and Sixth/Twelwfth Centuries. in.: David Richard Thomas: Syrian Christians under Islam: the first thousand years, Brill

Déri Balázs: Mani a “baptisták” között. Mani gyermek és ifjúkora az ún. kölni Mani-Kódex szerint. In: Vallástudományi Szemle 2008 / 4

Dijkstra, Klaas: Life and loyalty: a study in the socio-religious culture of Syria and Mesopotamia in the Graeco-Roman Period based on Epigraphical Evidence Brill, Leiden, 1995,

Dirven, Lucinda "The Author of De Dea Syria and his cultural heritage", Numen 44.2 (May 1997), pp. 153–179.

Dirven, Lucinda: The Palmyrenes of Dura-Europos: a study of religious interaction in Roman Syria; Brill, Leiden, 1992;
Dussaud, René (1868-1958) La penetration des Arabes en Syrie avant l'Islam. Paris: 1955
Drijvers, H. J. W. East of Antioch. London: Variorum Reprints, 1984.
Drijvers, H. J. W. Cults and Beliefs at Edessa. Leiden: E. J. Brill, 1980.
Drijvers, H. J. W. Old Syriac (Edessean) Inscriptions. Leiden: E. J. Brill, 1972.
Drijvers, H. J. W. Bardaisan of Edessa. Assen, Netherlands: Royal VanGorcum, 1966.
Drews, Robert (1995). The End of the Bronze Age: Changes in Warfare and the Catastrophe of ca. 1200 B.C..
Princeton, New Jersey: Princeton University Press.

Djakonov [Diakonoff], I. M.: Az ókori Közel-Kelet társadalma. Bp. 1972. (Az ELTE Ókori Történeti Tanszékeinek kiadványai, 2).;

Edwell, Peter: Between Rome and Persia. The middle Euphrates, Mesopotamia and Palmyra under Roman control, London 2008.;

Pretty, Robert Arthur: Dialogue on the true faith in God; Peeters, Leuven, 1997,

East of Byzantium: Syria and Armenia in the Formative Period (ed. N. G. Garsoian; T. F. Matthews; R. W. Thomson) Dumbarton Oaks Symposium, Washinton DC, 1982;

Fodor Sándor: Arab legendák a piramisokról; Kőrösi Csoma Kiskönyvtár 10, Akadémiai Kiadó, Budapest 1971

Fowden, Garth: Empire to Commonwealth: Consequences of Monotheism in Late Antiquity. Princeton University Press 1993

Filoramo, Giacomo: A gnoszticizmus története; ford.: Dobolán Katalin. Budapest, Hungarus Paulus ; Kairosz, 2000

Frye, Richard Nelson (Harvard 1920-) „Assyria and Syria: Synonyms” in: Journal of Near Eastern Studies (JNES) Chicago, 1992 http://www.youtube.com/watch?v=_KesgkBziUs

Függőkert, Orientalisztikai tanulmányok 1-2. mondAT Kft, Budapest, 2003-2005; (Jany János, Nagy Kornél cikkei)

Fröhlich Ida (szerk.): Az Utókor Hatalma — Újraírt szövegek, Kréné, Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2005

Ghirsman, Roman.: Az ókori Irán, médek, perzsák, párthusok. Gondolat, Budapest 1981.;

Gutmann, Joseph "The Dura Europos Synagogue Paintings and Their Influence on Later Christian and Jewish Art" Artibus et Historiae 9'.17 (1988), pp. 25-29.;

Graves, Robert - Patai, Raphael: Héber mítoszok Gondolat Kiadó, Bp. 1969,

Griffith, Sidney (Catholic University of America, Washington, D.C).: Christianity in Edessa and the Syriac-Speaking World: Mani, Bar Daysan and Ephraem; The Struggle for Allegiance on the Aramean Frontier http://www.sage.edu/faculty/salomd/nyssa/edessa.htm

Green, Tamara M.: The city of the Moon god: religious traditions of Harran Brill, 1992

Hackel, Sergei: The Byzantine Saint St Vladimir’s Seminary Press, Crestwood, New York, 2001

Hauptmann, H. (Heidelberg). Nevalı Çori: Eine Siedlung des akeramischen Neolithikums am mittleren Euphrat (1991/92) Nürnberger Blätter 8/9

Hahn István: Istenek és népek; Minerva, 1968;

Harrak, Amir (Toronto): The ancient name of Edessa in: Journal of Near Eastern Studies (JNES) 51 no 3. 1992 (Chicago)

Healey, John F. (University of Manchester): The Edessan Milieu and the Birth of Syriac, 2007 † http://syrcom.cua.edu/Hugoye/Vol10No2/HV10N2Healey.html

Herbert Christian Merillat: The Gnostic Apostle Thomas, 1997, http://www.gnosis.org/thomasbook/toc.html

Hill, G. F. British Museum Collections, Arabia, Mesopotamia and Persia. London: 1922.

Hopkins, C., 1979 The Discovery of Dura Europos, (New Haven and London).

Hovannisian, Richard G.: The Armenian people from ancient to modern times: from antiquity to the fourteenth century. Palgrave Macmillan. 1997, pp. 69–70.

Hunt, Arthur S., and H. S. Jones. 1922. "Christian Hymn with Musical Notation", The Oxyrhynchus Papyri, edited by Bernard P. Grenfell, Arthur S. Hunt, E. Lobel et al., 15:21–25. London: Egypt Exploration Fund.

Jóbst Ágnes: Gyógyító Csillagok, Balassi Kiadó, Budapest, 2000.

Johnson, William A.: Ancient Greek Music on Papyrus: http://classics.uc.edu/music/index.html

Kákosy László: Fény és Káosz — A kopt gnosztikus kódexek; Bp., 1984.,

Kákosy László: Egyiptológus szemmel Indiában, Indiáról in.: Az alexandriai időisten: válogatott tanulmányok Osiris Kiadó, Budapest, 2001

Kákosy László: Egyiptomi és antik csillaghit, Akadémiai Kiadó, Bp, (1978)

Keiser, Helen A nagy istenő városa – Uruk négyezer éve. Régészekkel a Tigris és Euphratesz között. Gondolat, Budapest, 1973.

Kennedy, Hugh: The Byzantine and Early Islamic Near East Ashgate Publishing, 2006
Kertész István: Hellénisztikus történelem, História Könyvtár Monográfiák 13, szerk. Glatz Ferenc. MTA Történettudományi Intézete, Budapest, 2000;

Key-Fowden, Elizabeth: The Barbarian Plain: Saint Sergius between Rome and Iran (Transformation of the Classical Heritage 28), Berkeley: University of California Press, 1999. 227 pp. + xxii with bibliography.


Klengel, Horst Az ókori Szíria története és kultúrája. Gondolat, Budapest 1977.

Klengel, Horst Nomádok az ókori Elő-Ázsiában. Gondolat, Budapest 1985.

Klengel-Brandt, Evelyn: Utazás az ókori Babilónba Corvina Kiadó, Budapest, 1973.;

Klima, Jozeph: Az ókori Mezopotámia Bp. 1983.;

Kuhrt, Amelie, Az ókori Közel-Kelet. Piliscsaba, 2005.

Kugel, James L.. Traditions of the Bible. 1998;
Koenen, Ludwig. "From Baptism to the Gnosis of Manichaeism" in Bentley Layton, ed. The Rediscovery of Gnosticism, II, Sethian Gnosticism. Leiden: E. J. Brill, 1981.
Koester, Helmut. History and Literature of Early Christianity, vol. 2. Berlin and New York: Walter De Gruyter, 1980.
Kósa Gábor: „Szinkretizmus vagy szintézis? Tertium non datur? A manicheizmus eredete és más vallásokhoz fűződő viszonya.”, in: Világosság 42: 20–57
Komoróczy Géza: Az asszír nemzet http://www.hebraisztika.hu/attachments/00000134.pdf

Komoróczy Géza: Zsidó diaszpórák a szasszanida-perzsa birodalomban — Egyetemi jegyzetfüzet-sorozat ELTE Hebraisztika tanszék 2004;

Komoróczy Géza: Vallási kisebbségek a Szásszánida Perzsiában (egyetemi jegyzet ELTE, BTK Hebraisztika és Asszírológia Tanszék);

Komoróczy Géza: Az ókori Mezopotámia vallásai (Források) (Budapest: Kőrösi Csoma Társaság, 1988);

A középkori örmény történetírás
http://dzsundi-sapur.blogspot.com/2008/07/kzpkori-rmny-trtnetrs-cikktredk.html

A királyideológia változásai egy örmény krónikában
http://dzsundi-sapur.blogspot.com/2008/07/kirlyideolgia-vltozsai-keresztnysg.html

Kraus, Naftali: A Talmud bölcsei Az ősi forrás sorozat 3. Kötet — Ulpius-ház 2000,

Levy, Kenneth. 1958–62. "The Byzantine Sanctus and its Modal Tradition in East and West". Annales Musicologiques 6: 7–67.

Lincoln, Bruce: Thomas-Gospel and Thomas-Community: A New Approach to a Familiar Text, in: Novum Testamentum vol. XIX. 1977, BRILL.

Lipiński, Edward: The Aramaeans: their ancient history, culture, religion Peeters Publishers, Leuven 2000

MacEvitt, Christopher Hatch: The Crusades and the Christian World of the East: Rough Tolerance, University of Pennsylvania Press, 2008

Malech, George David - Malec, Nestorius George: History of the Syrian nation and the old Evangelical-Apostolic Church of the East Gorgias Press, 2006
McCullough, Stewart W. A Short History of Syriac Christianity to the Rise of Islam. Chico, CA: Scholars Press, 1982.
Malandra, William W. (1983), An Introduction to Ancient Iranian Religion. Readings from the Avesta and Achaemenid Inscriptions, Minneapolis: U. Minnesota Press;

McKinnon, James W. 2001. "Christian Church, Music of the Early. §II: Special Issues, 8. The Musical Character of Early Christian Song". The New Grove Dictionary of Music and Musicians, edited by Stanley Sadie and John Tyrrell. New York: Grove’s Dictionaries.

Meyendorff, John: Birodalmi egység és keresztény szakadások Az egyház 450 és 680 között — Bizantinológiai Intézet Alapítvány, Budapest, 2001;

Mirkovic, Alexander (Vanderbilt University): Edessa: the Parthian period:
http://ecole.evansville.edu/articles/pedessa.html
Millar, Fergus. The Roman Near East. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1993.
Moffett, Samuel Hugh: A History of Christianity in Asia Volume I: Beginings to 1500 Orbis Books, Maryknoll, New York;

Neugebauer, Otto Egzakt tudományok az Ókorban, Budapest, 1984.

Neusner, Jacob: A History of the Jews in Babylonia Brill, Leiden, 1969;

Oates, Joan. Babilon. General Press Kiadó, Budapest; 2005

Oppenheim, A. Leo. Az ókori Mezopotámia. Gondolat Budapest 1982.;

Pöhlmann, Egert, and Martin L. West. 2001. Documents of Ancient Greek Music: The Extant Melodies and Fragments. Oxford: Clarendon Press

Richmond, Diana (1978) Antar and Abla: a Bedouin romance Quartet Books, London

Redgate, Anne Elizabeth: The Armenians; Blackwell Publishers, Oxford-Massachusetts, 1998
Sivan, Hagith: University of Kansas (dinah01@ku.edu): Rewiew of Martin Wallraff (ed.), Iulius Africanus: Chronographiae. The Extant Fragments. In collaboration with Umberto Roberto and Karl Pinggéra, William Adler. Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten Jahrhunderte, NF 15. Translated by W. Adler. Berlin-New York: Walter de Gruyter, 2007.
in: Bryn Mawr Classical Review 2008.04.43
http://bmcr.brynmawr.edu/2008/2008-04-43.html

Saleh Thaier: A mandeusok — az utolsó gnosztikus vallás követői (Kálvinista Szemle, 2000): http://thaier.jeeran.com/Mandeusok.htm;

Stoneman, Richard: Palmyra and its empire: Zenobia's revolt against Rome ; University of Michigan, 1992;

Simon Róbert: A Korán világa Helikon Kiadó, Budapest, 1987

Simon Róbert: Máni és Mohamed in: Orientalista Kelet-Közép-Európában. Válogatott tanulmányok. Isis-könyvek. Történeti elemzések 2. Szombathely, Savaria 1997

Sirat, Colette: A zsidó filozófia a középkorban a kéziaratos és nyomtatott szövegek alapján — Logosz Kiadó, Budapest, 1999;
Segal, J. B. Edessa, the Blessed City. Oxford: Clarendon Press, 1970.
Seibert, Ilse: A nő az ókori Keleten. Budapest 1975.

Spät Eszter: Late Antique Motifs in Yezidi Oral Tradition; doktori disszertáció http://www.personal.ceu.hu/students/09/Eszter_Spat/

Spät Eszter: The Yezidis (2 ed.), London: Saqi (published 2005);

Teres Ágoston: Biblia és asztronómia (Mágusok és a csillag Máté evangéliumában) — Springer Orvosi Kiadó Kft., Debrecen, 1998

Toumanoff, Cyril: Studies in Christian Caucasian History, Georgetown, 1963

Tóth István: The Destruction of the Sanctuaries of Iuppiter Dolichenus at the Rhine and in the Danube Region. In: Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 25, 109-116. 1973

Thomson, R. W.: Moses Khorenats’i History of the Armenians; Cambridge-Massachusetts, 1978,
Tscherikower, V. "Die hellenistischen Staedtegruendungen vom Alexander dem Grossen bis auf die Roemerzeit", in: Philologus Suppl. 19, Leipzig 1927, 51-58.
Vásáry István: A régi Belső-Ázsia története, Balassi Kiadó, 2003;

Vavilov, Anton: Origin and Geography of Cultivated Plants (translated by Doris Love). 1992. Cambridge University Press, Cambridge

Vermes Géza: The Changing Faces of Jesus, London, Penguin 2001

Vermes Géza: Jesus in his Jewish Context, Minneapolis, Fortress Press 2003

Vermes Géza: The Authentic Gospel of Jesus, London, Penguin 2004

Vermes Géza: The Passion, London, Penguin 2005

Vermes Géza: Jesus the Jew: A Historian's Reading of the Gospels, Minneapolis, Fortress Press 1973

Wigram, William Ainger: An Introduction to the History of the Assyrian Church Gorgias Press, 2004

Yamauchi, Edwin M.: Gnostic ethics and Mandaean origins Gorgias Press, 2004


http://www.ewidgetsonline.com/dxreader/Reader.aspx?token=HGrc9aQYvNasgU44RmuhbA%3d%3d&rand=907407386&buyNowLink=

http://www.librarything.com/author/drijvershjw

Nincsenek megjegyzések: