2008. október 5., vasárnap

Szókratész Szkolasztikosz

Szókratész Szkolasztikosz
Valószínűleg Kr.u. 380 körül született Konstantinápolyban. Haláláról nincs biztos adat. Életéről keveset tudunk, feltételezhetően laikus volt, aki a Kaiszareiai Euszébiosz által elkezdett egyháztörténetírói munkásságot folytatta császári megbízásból, de fő támogatója egy bizonyos Theodórusz volt, egy közelebbről be nem azonosítható, magas rangú egyházi személy. Munkája bevezetőjében megemlíti, hogy a grammatikus Helládiusznak és a filozófus Ammoniusznak volt a tanítványa. Az azonban nem bizonyítható, hogy valóban hallgatója lett volna a szofista Trolliusznak.
Munkája a Kr.u. 305-439 időszak egyháztörténetét dolgozza fel. Sokat foglalkozott az ariánus vitával. Rá is jellemző az a keleti történetíróknál előforduló stilisztikai fogás, hogy megtörtént eseményeket dramaturgiai szempontok szerint újra szerkesztett toposzban ábrázol. A leghíresebb ilyen esemény a 390. évi vita Szent Ambrus és I. Theodósziusz között, aminek tanulsága: a püspök lelki ügyekben felette áll a császárnak.
Szókratész egyháztörténetét egy 6. századi kompilátor szerkesztette egybe más kortárs történetírókkal, Szózomenosszal és Theodorétosz Küruval, ez a szöveg lett az alapja a későbbi kódexmásolatok egy részének. A görög nyelvű eredeti szöveget tartalmazó Codex Regius alapján 1543-ban készült egy kiadás Robert Estienne nyomdájában, ezt Johannes Christophorson latin nyelvű fordítása követte 1612-ben. Az első modern szempontokból is elfogadható kritikai kiadást Henricus Valesius rendezte sajtó alá 1668-ban, Párizsban. Magyar nyelven Vanyó László egyháztörténeti sorozatában jelent meg az „Ókeresztény írók” sorozat 9. köteteként, Baán István fordításában. (Szent István Társulat. 1984.)


Források:
A bizánci állam kistükre (szerkesztette: Dimitriosz Hadzisz) — Európa könyvkiadó, Budapest, 1974
Georg Ostrogorsky: A bizánci állam története, Osiris, Budapest, 2003
A Wikipedia szócikke: http://en.wikipedia.org/wiki/Socrates_Scholasticus
Catholic Encyclopedia: http://www.newadvent.org/cathen/14577b.htm

Nincsenek megjegyzések: